El Estudio Digital

Avís legal

1. Titularitat de la Pàgina Web
Les presents Condicions (d’ara endavant anomenades AVÍS LEGAL) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web així com la resta de la web és titularitat de Leandro Martin Otero Dangelo. (d’ara endavant, Leandro Otero), si us plau dediqueu uns minuts a llegir-les.

Aquesta pàgina web és propietat de Leandro Otero, amb DNI 10206854Y i seu al 17310 Lloret de Mar, Girona, Carrer nord 1.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar al telèfon +34 600 9449 71 o via email a Info@elestudiodigital.com

La utilització de la web atribueix la condició d’USUARI de la web (d’ara endavant, “USUARI”) i implica l’acceptació expressa, plena i sense reserva de totes les condicions i termes d’ús incloses en aquest AVÍS LEGAL. La prestació del servei de la Web té una durada limitada en el moment en què l’USUARI estigui connectat a aquesta. Per tant, l’USUARI ha de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest AVÍS LEGAL poden patir modificacions.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts d’aquesta web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altre contingut audiovisual o sonor, així com el disseny gràfic (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de Leandro Otero o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web, sense que puguin entendre cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Leandro Otero o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la Web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions Ús de la Web
A.- Sobre L’ús

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i aquest AVÍS LEGAL. L’USUARI respondrà davant de Leandro Otero o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb fins lesius de béns o interessos de Leandro Otero o de tercers o que de qualsevol manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Leandro Otero o de tercers.

B.- Sobre els Continguts

L’USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest AVÍS LEGAL, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’USUARI d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per Leandro Otero o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que es puguin considerar com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part del USUARI o d’un tercer.
Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Web així com de les bases de dades que Leandro Otero posi a disposició dels USUARIS.
C.- Sobre el Formulari de recollida de dades

Tota la informació que faciliti l’USUARI a través dels formularis de la web a efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquest efecte, l’USUARI garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Leandro Otero perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’USUARI. En tot cas serà l’USUARI l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Leandro Otero oa tercers per la informació que faciliti.

L’USUARI es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (Usuari i Contrasenya) per a l’accés als serveis oferts a la web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre l’accés a tercers. L’USUARI serà responsable pels danys i perjudicis que puguin derivar-se’n d’un ús indegut.

4. Exclusió de responsabilitat
A.- Sobre la Informació

L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part de Leandro Otero de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través d’aquesta. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap tipus.

Leandro Otero no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la web ni dels danys i perjudicis produïts a l’USUARI o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la web.

B.- Dels serveis

L’accés a la web no implica l’obligació de Leandro Otero de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Correspon a l’USUARI la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Leandro Otero no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la utilització de la web.

L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre Leandro Otero i el propietari de la pàgina web on s’estableixi.

C.- De la disponibilitat de la Web

L’accés a la web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament que no correspon a Leandro Otero. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als USUARIS.

Leandro Otero no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

Leandro Otero queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats per demandes i reclamacions de tercers per l’incompliment per part de l’USUARI del nostre AVÍS LEGAL, Política de privadesa o per qualsevol incompliment de la legislació vigent.

5. Protecció de dades de caràcter Personal
A través de la seva web, Leandro Otero posa a disposició dels USUARIS formularis de contacte, mitjançant els quals, els interessats ens envien les seves dades personals i currículums, per tal que puguem gestionar les vostres consultes o sol·licituds d’informació, relacionada amb les nostres ofertes de treball i amb els diferents serveis oferts per Leandro Otero.

Mitjançant aquesta via de comunicació l’USUARI facilita les seves dades de caràcter personal i requereix l’acceptació expressa de la nostra Política de privadesa (consulteu per a més informació), l’USUARI garanteix que les dades que ens facilita són certes.

Leandro Otero guardarà les dades personals que rebi dels USUARIS a través de la pàgina web en total secret, garantint-ne la confidencialitat, adoptant les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Així mateix, aquestes dades no seran cedides, ni es donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos. Únicament es comunicaran les vostres dades a terceres empreses, si la vostra intervenció és necessària per satisfer la sol·licitud que ens ha enviat.

6. Política de cookies
Per a més informació consulteu la nostra política de cookies .

7. Ús menors de 14 anys
Aquesta web NO està adreçada a menors de 14 anys, en conseqüència, cal abstenir-se de facilitar qualsevol informació de caràcter personal.

8. Legislació aplicable
Aquest AVÍS LEGAL i les seves conseqüències es regeixen en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor en cada moment.

En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.

Abrir chat
1
Hola, bienvenido a El Estudio Digital 👋
Cómo te podemos ayudar?